Om Borand 

Borand AB ägs och drivs av David Andersson sedan starten i december  2018. Företagets inriktar sig mot att utveckla företags strategier, processer och funktioner. Med en samlad erfarenheten från Styrelseuppdrag och företagscoachning inom olika branscher på nationell och lokal nivå så finns fantasin och erfarenheten att hjälpa de allra flesta till utveckling. 

David Andersson är Civilingenjör inom Produktion och Logistik. 

Strategi - Hoshin Kanri

Hoshin Kanri, också kallat Policy Deployment, är ledningssystemet inom lean. Hoshin Kanri är ett system som tillåter ledningen sätta ut riktningen för organisationen och prioritera de strategiska mål och utmaningar som måste uppnås för att stärka konkurrenskraften. Det är också ett system som klargör för ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka problem de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål. 

Med hjälp av Hoshin Kanri kan du som ledare skapa tydlighet kring de strategiska utmaningar ni står inför, skapa engagemang att nå målen och genom konsensus få alla i organisationen att sträva åt samma håll.  

Hoshin Kanri Acceleratorn är en möjlighet för dig och din organisation att accelerera ert arbete med strategiska utmaningar, där fokus kommer att vara;

  • Utmana organisationen att uppnå bättre resultat
  • Inkludera fler anställda i strategiarbetet
  • Omsätta affärsbehov till handling på ett effektivt sätt
  • Fånga upp de innovativa idéerna i strategiarbetet

Under sju halv-dagsträffar kommer ni få fördjupad insikt i de centrala delarna av Hoshin Kanri och mellan träffarna förväntas ni jobba med att utveckla ert eget strategiarbete utifrån dessa. Ni kommer bli coachade men även få möjlighet att coacha andra deltagare som en del av er lärandeprocess.  

I Hoshin Kanri Acceleratorn kommer ni få träna på bland annat;

  • Skapa utmaningar genom breakthroughs
  • Nå konsensus genom catchball
  • Problemlösning och vetenskapligt tänkande
  • Coaching för att nå framgång

Vad tidigare deltagare sagt om Hoshin Kanri Acceleratorn: 

“Hoshin Kanri Acceleratorn sätter fingret på en öm punkt! En bra process genererar en bra strategi!”

Steve Creutz, VD Scanfil 

“Vi har lärt oss flera metoder och verktyg som gör det mycket enklare att arbeta med strategi”

Eva Gustafsson, Skolchef Vetlanda kommun

Produktionslyftet - Företagsutveckling

Genom samarbete med Produktionslyftet kan företaget gå igenom flera olika steg för att nå ett framgångsrikt utvecklings och förbättringsarbete.

 Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet tillämpar väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag. Läs mer på www.produktionslyftet.se 

Den första ingenjören

En ingenjör på rätt plats kan få företaget att blomstra. Men hur vågar man ta det där första steget? Genom en väl beprövad metod kan företagets ledning guidas genom en process för att se vilken form av strategisk kompetens som behöver tillföras. Allt utgår ifrån var företaget står nu och vart målen är satta. Läs mer på  www.denforstaingenjoren.se/

Kontakt Borand AB

Adress

Borand AB

Högalundsvägen 6

56160 Tenhult

E-postadress
Telefonnummer