Om Borand 

Borand AB ägs och drivs av David Andersson sedan starten i december  2018. Företaget inriktar sig mot att utveckla företags strategier, processer och funktioner. Med en samlad erfarenheten från Styrelseuppdrag och företagscoachning inom olika branscher på nationell och lokal nivå så finns fantasin och erfarenheten att hjälpa de allra flesta till utveckling. 

David Andersson är Civilingenjör inom Produktion och Logistik. 

Förändringsledning och Strategi - Hoshin Kanri

Hoshin Kanri, också kallat Policy Deployment, är ledningssystemet inom lean. Hoshin Kanri är ett system som tillåter ledningen sätta ut riktningen för organisationen och prioritera de strategiska mål och utmaningar som måste uppnås för att stärka konkurrenskraften. Det är också ett system som klargör för ledare och medarbetare, på alla nivåer, hur deras arbete bidrar till de övergripande målen och vilka problem de ska fokusera på för att hjälpa till att nå organisationens mål. 

Med hjälp av Hoshin Kanri kan du som ledare skapa tydlighet kring de strategiska utmaningar ni står inför, skapa engagemang att nå målen och genom konsensus få alla i organisationen att sträva åt samma håll.  

Hoshin Kanri Acceleratorn är en möjlighet för dig och din organisation att accelerera ert arbete med strategiska utmaningar, där fokus kommer att vara;

  • Utmana organisationen att uppnå bättre resultat
  • Inkludera fler anställda i strategiarbetet
  • Omsätta affärsbehov till handling på ett effektivt sätt
  • Fånga upp de innovativa idéerna i strategiarbetet
Vad behöver er organisation utveckla? Ta en första kontakt så går vi vidare därifrån. Produktionslyftet - Företagsutveckling

Genom samarbete med Produktionslyftet kan företaget gå igenom flera olika steg för att nå ett framgångsrikt utvecklings- och förbättringsarbete.

 Produktionslyftet är ett omfattande nationellt program som initierades av Teknikföretagen och IF Metall 2006. Syftet är att höja produktivitet, konkurrenskraft och utvecklingsförmåga i svensk industri och därigenom stärka förutsättningarna för lönsam produktion i Sverige. Produktionslyftet tillämpar väl utprovad process som har utvecklats sedan 2007 och ständigt förbättras. Processen bygger på principer som kopplar till Lean men tar utgångspunkt i de utmaningar och ambitioner som är viktigast i det enskilda företaget. En förutsättning för framgång är också en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i respektive företag. Läs mer på www.produktionslyftet.se

Kortare tjänster

Vi erbjuder tjänster inom företagsutveckling både ur strategisk utveckling men också mer detaljerade tjänster efter behov. Vi erbjuder tjänster inom företagsutveckling både ur strategisk utveckling men också mer detaljerade tjänster efter behov.

- Behovskartläggning, en sammanställning av era behov nu och i framtiden gentemot ägarnas direktiv.

- Värdeflödesanalys – Hur ser ert värdeflöde ut och hur skulle det kunna förbättras

- LEAN-spel – En upplevelsebaserad förändringsresa.

- Daglig styrning

- Problemlösning

- SMED - Ställtidsreduktion

Med egen erfarenhet av befattningar i ledande position finns även möjlighet till interimslösningar.

Ta gärna en kontakt för vidare diskussion.


Kontakt Borand AB

Adress

Borand AB

Högalundsvägen 6

56160 Tenhult

E-postadress
Telefonnummer